30-09-2016

UPDATE - HANJIN

UPDATE vedr. rederiet HANJIN's betalingsstandsning

 

30.09.2016

Vi har i dag fået bekræftet følgende:

HANJIN Africa har nu passeret Suez Kanalen på vej mod Europa. Vi forventer stadig ankomst i Hamborg den 13. oktober 2016.

HANJIN Gold anløber Singapore Havn i morgen den 1. oktober for at losse containere, der har denne destination. Derefter fortsætter 'Gold' rundt om Kap det Gode Håb mod slutdestinationerne i Europa. Dette betyder, at skibet ikke losser europæiske laster i Singapore. Disse laster kan derfor IKKE omlades i Singapore til andre skibe eller eventuel luftfragt.

Vi kender endnu ikke endelig anløbsdato i Europa for skibet, men det tyder på, at rederiet nu er tæt på en afklaring. Vi informerer naturligvis løbende om situationen.

Vi henviser i øvrigt til Track & Trace på www.leman.com. Under Track & Trace vælges "Vessel Name", hvorefter den nøjagtige position på både ovennævnte skibe samt på andre skibe i rute fremkommer.

 

 

29.09.2016
LEMAN overvåger stadig alle berørte laster og containere, og vi har på nuværende tidspunkt kun uafklarede forsendelser på 2 skibe; HANJIN Gold og HANJIN Africa.

 

HANJIN Africa er p.t. på vej mod Hamborg og sejler gennem Suez Kanalen i dag den 29/9. ’Africa’ forventes at anløbe Algeciras og derefter Hamborg ca. den 13. oktober. I Hamborg vil de berørte laster blive losset og ekspederet videre til slutmodtager hurtigst muligt.

 

HANJIN Gold har ligget for anker ud for Singapore siden HANJIN’s betalingsstandsning i sidste måned. Det er stadig ikke klarlagt, om skibet anløber Singapore eller sejler direkte mod Europa. Vi følger naturligvis situationen tæt.

 

HANJIN Harmony ankom til Hamborg i weekenden og er blevet losset færdig i indeværende uge. Det betyder, at alle laster og containere fra ’Harmony’ nu er undervejs til slutmodtager eller allerede leveret.

 

Vi vil fortsat løbende informere involverede kunder om status på enkelte forsendelser. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os hvis spørgsmål.

 

09.09.2016
Brancheforeningen Danske Speditører har i sin redegørelse af 8. september 2016 sendt følgende anbefaling vedr. speditør og vareejers ansvar i forbindelse med HANJIN’s betalingsstandsning:
 
”…NSAB 2015 § 15, stk. 2 foreskriver, at hvis det på grund af forhold uden for speditørens kontrol bliver umuligt at gennemføre opgaven i overensstemmelse med det aftalte, har speditøren alene et mildere ansvar for godset, jfr. NSAB 2015, § 6, stk. 1, hvorefter det påhviler speditøren at varetage ordregivers interesser med omhu. Findes det på den baggrund, at speditøren er ansvarlig, foreskriver NSAB 2015 § 16, stk. 1, litra h), at der er ansvarsfrihed for forhold, som speditøren ikke kunne undgå, og hvis følger speditøren ikke kunne afværge. Efter min vurdering falder situationen med Hanjins betalingsstandsning i denne kategori, i hvert fald for forhold, hvor speditøren har kontraheret med sin ordregiver og Hanjin forinden betalingsstandsningens offentlige bekendtgørelse, hvad efter det oplyste første gang skete den 31. august 2016. Konklusionen støttes af udmeldinger om tilsvarende fra såvel den britiske speditørorganisation, BIFA, som af den internationale speditørorganisation, FIATA.”
 
Vi anbefaler derfor stadig, at alle berørte kunder tager kontakt til eget forsikringsselskab hurtigst muligt.


07.09.2016
LEMAN overvåger nu nøje de berørte laster og containere, og vi indsamler løbende oplysninger om deres lokation. Vi opfordrer derfor alle berørte kunder til at tage kontakt til LEMAN Sea & Air, således vi sammen kan sikre den bedst mulige afslutning på de individuelle transporter.

For at undgå yderligere forsinkelser og eventuel demurrage vil LEMAN forsøge at afhente alle containere løbende, så snart de kommer i havn. Dette vil medføre meromkostninger, herunder udleveringsgebyrer, depositum for at sikre tilbagelevering af container samt transport af tom container retur. LEMAN er derfor nødt til at tage forbehold for opkrævning af eventuelle pålagte og dokumenterede meromkostninger overfor slutmodtager.

Vi beklager naturligvis alle ulemper og driftsforstyrrelser, som denne ekstraordinære situation medfører. Vi gør, hvad vi kan, for at løse de opståede udfordringer bedst og hurtigst muligt og håber derfor på jeres forståelse.


01.09.2016
Der tilgår hele tiden nye informationer om følgerne af HANJINs betalingsstandsning. Ingen har endnu det fulde overblik, men vi ved, at containere/last med både HANJIN samt alliancepartneren CKYHE bliver berørt af situationen.


LEMAN arbejder målrettet på at få alle sendinger frem hurtigst muligt samt med færrest mulige ekstraomkostninger. Vi gør dog opmærksom på, at både rederi og ankomsthavne opkræver gebyrer, for at sikre sig selv økonomisk.


Vi anbefaler derfor, at alle berørte kunder straks anmelder sagerne til eget forsikringsselskab, samt får oplyst muligheder for at få dækket ekstraomkostninger.


Vi kender p.t. til følgende direkte konsekvenser af situationen:

  • Al transport, som er undervejs, stopper i nærmeste omladningshavn
  • Både containere/last med HANJIN og partnerne i CKYHE Alliancen er berørt af situationen
  • HANJIN overlader transporten fra nærmeste omladningshavn til slutmodtager
  • Omkostninger til feederlevering, afhentning, udlevering, vejtransport og lign. er ikke dækket
  • I Hamburg skal der betales kontant udleveringsgebyr for alle berørte laster
  • LEMAN skal stille depositum til Hamborg Havn som sikkerhed for containernes returnering efter tømning

 

Ekstraomkostning for levering afhænger af leveringssted i Danmark. Ved hele containere (FCL) vil omkostningen påhvile modtageren, og ved stykgodspartier (LCL) vil der være solidarisk deling mellem alle modtagere baseret på antal cbm. i containeren.


31.08.2016
Det er i dag blevet offentliggjort, at det Sydkoreanske rederi HANJIN går i betalingsstandsning.

LEMAN har derfor, med omgående virkning, ændret sejlplan på Shanghai og Yantian/Shenzhen. De nye sejlplanerne kan findes på www.leman.com under ”BOOKING & SCHEDULES”.

Samtidig varsles om indførelse af udleveringsgebyrer på berørte forsendelser og containere. LEMAN kender ikke omfanget af de nye gebyrer, men følg med på vores hjemmeside: www.leman.com/nyheder.

 


Generel info
HANJIN er verdens 7. største containerrederi og arbejder i alliance med 4 andre rederier (CKYHE Alliancen). Deres betalingsstandsning vil derfor få stor indflydelse på både sejlplaner, afskibninger og transittider i den kommende tid.

Vi forventer samtidig store udfordringer med at få gods lastet med de øvrige rederier, stigninger i fragtpriser på både kort og lang sigt, samt forøgede transittider.


Du er velkommen til at kontakte dit LEMAN kontor, såfremt der skulle opstå spørgsmål.
Vi vil naturligvis løbende opdatere vores nyheder på www.leman.com.  

 

 

Track
Online Booking
Book nu
Find rute - vejtransport
Import oversigtEksport oversigt
Find rute - søfragt
Import oversigtEksport oversigt
* Skal udfyldes
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Cookies policy
Danmark: Dansk Engelsk
Sverige: Svensk Engelsk
Norge: Norsk Engelsk
Finland: Finsk Engelsk
United Kingdom: Engelsk
USA: Engelsk